Школата – бдение за знание (видео)

Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема „Школата – бдение за знание“, изнесено на 4 Август 2003 г. в Родопа планина, Студенец.

Човекът – бъдещ Бог и бъдеща вселена

Слово на Ваклуш Толев на тема „Човекът – бъдещ Бог и бъдеща вселена“, изнесено на 16 ноември 1997 г. в гр. Варна.

Тук можете да прочетете публикация на същата тема, „Човекът – бъдещ Бог и бъдеща вселена“, в списание „Нур“, бр. 2/1998 г.

Пътят на благословените

Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема „Пътят на благословените“, изнесено на 6 Август 2009 г. по време на Събора на Мъдростта 2009 в Родопа планина, местността Студенец.