Аурата на Мъдростта

Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема "Аурата на Мъдростта", изнесено на 22 Ноември 2005 г., в библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив.

Сънят е велико изобретение, ползвано от еволюцията

Независимо дали официалната психология може да го обоснове, за добиване на тайни знания има още един начин – сънят. Сънят е велико изобретение, ползвано от еволюцията. Той е реалност от енергии, необходими за възвръщане на нашата жизненост, които много...

За прошката

В дните на пост, в дните на изгаряне на това, което е било смут, съмнение, в Заговезните Предвеликденски, има нещо, което е много съществено – денят на опрощението. Денят на опрощението! Това е, може би, върхът не само на етичността, вложена...

Да се простиш със себе си

Трябва да се освободите от онзи себе си, който е вече вчерашен, за да сте днешният. Трябва да се освободите, колкото и благодатно да е било вчерашното ви Учение за Любовта; колкото и благодатни да са били за вас Правдата, Митологиията или...

Освобождението е жертва, свободата е творчество!

На Трети март нацията ни се осъществи в своята историческа последователност като държава! И ние имаме основание да не губим съзнание за бъдещата си отговорност – че трябва да празнуваме Освобождението като тържество на националния...

Левски няма да бъде забравен!

Кой беше Левски? Дете на майчина и бащина радост, послушник и бунтовник, воин и командир, идеолог и стратег, верен ученик на Раковски и достоен приятел на Каравелов, син на поробена България и определена жертва на Бог и Родина. И мисля, че няма по-достоен израз от...

“Нур” е Пътят на Мъдростта

Голямата тайна, която списание Нур носи на човечеството, е да се йерархира Духовното съзнание в отговорност пред извеждане на чакащия в човека Бог!Нур не е списание на верски клуб; Нур не е академично списание, в което експериментът доказва; Нур не е и...

Нравствената градация в Духовните вълни

Целта на нравствената градация не е човекът да бъде добър в отношенията си, а да бъде божествен! ... Третата Духовна вълна – на Правдата, дава законите. Умът трябва да направи разлика между добро и зло. Разумът се разделя, за да преценява, а...

Културата не е рефлекс на мислене, а душевно развитие

Проблемът за културата е един от най-дискутираните, защото много трудно е да се направи генералната разлика между цивилизация и култура, макар че тя и по същина е зрима и по усещане твърде констативна. Много голяма е разликата, въпреки че,...

Човекът, в своята божественост, култивира планетата

Човекът е съпричастен в развитието и на другите царства, с които върви еволюцията. Така както ние сме Богоосезаема необходимост, те са човекоосезаема необходимост! Да, те са наша необходимост! И колкото по-съвършени ги правим, толкова по-бързо ги вкарваме...

Ние носим вложени криле – крилете на Божието дихание

Когато се открие тайната как многотонни (някои дори над 60 тона) каменни блокове са издигани при строежа на пирамидите, ще се види, че безтегловността може да бъде управлявана от човека с подобни звуци. Тези явления се считат за мит, за илюзия, но са една...

Пожелания за Новата година

Новата година е една традиция, която по силата на известни знания наричаме промяна. В Мировия свят обаче няма години, дори не може да се каже, че има време. Енергия – да! Затова казвам: Пестете енергията, не времето! Времето е наше измерение за...

Не изкушенията вредят на човечеството, а липсата на доктрини

Разговор с Ваклуш Толев за Рождество Христово и християнството, вярата и религията, предизвикателствата пред третото хилядолетие и новата доктрина Път на Мъдростта, както и за труда "История на религиите", чието трето издание предстои да излезе през 2019...

Всеки човек е един нероден Христос

Не свеждайте до илюстрации Рождеството; живейте Христос като вътрешен Бог, защото затова Той беше пратен! Неговото Рождество не е нито пещерата, която рисуват, нито рогата на вола, нито опашката на магарето. Христос е битие – битие на Любовта! Така трябва да Го...

Посланията са взети от Отец тайни на Битието (интервю)

Г-н Толев, бихте ли казали какво е Планетният Логос? За Планетния Логос може би има най-много литература, въпреки че не във всичко е така изкристализирано и изчистено, както в Евангелието на Иоана: „В начало беше Словото (т.е. Логосът), и Словото беше у Бога, и Бог...

Pin It on Pinterest