Прожекции на филма “Ваклуш” през м. май 2023

Прожекции на филма “Ваклуш” през м. май 2023

"Ваклуш" тръгва на път! Вижте къде можете да гледате филма през месец май. Документалният филм "Ваклуш" е сниман в периода 1998-2022 г. и съдържа непоказвани архивни кадри от живота на известния духовен водач Ваклуш Толев. Посветен е на 100 годишнината от неговото...

На Шипка се реши съдбата на България

На Шипка се реши съдбата на България

1876 година! Българският народ изяви върховното право на история, върховното право на историчност – summum jus hystorica! Това е върховно право на този белязан народ и той го изяви в присъствие на цялата си национална мощ в Априлското въстание. От четничество и...

Робското мислене за свобода дава робска свобода

Робското мислене за свобода дава робска свобода

Знаете фразата „Пролетарии от всички страни, съединявайте се!“. Защо пролетарии, а не – мъдреци, философи, гении от всички страни, съединявайте се! Защото роб когато ви даде свобода, той ще ви сложи границата на робското мислене за свобода! Затова и всички тези...

Мисълта – от формула към идея

Мисълта – от формула към идея

Мисълта е ръката на Вселената – тя е ръката на Космичния човек! Но мисълта не е всичко. Тя е в символа, който е част от еволюцията. Защото все пак едно число е символ на Вселената, но не е Единството. Единството е само при откровението, когато може да бъде понесено,...

Бог не се доказва, Бог се живее

Бог не се доказва, Бог се живее

Идеите за Сътворението се разграничават в различните религии, но великата тайна е, че човекът е едно божество, което ще извърши своето осъществяване чрез развитието! Тотемът и демиургът ще бъдат надмогнати; ще се надмогне и раздвоението, което дойде с идеята за...

Будителството – национална свяст

Будителството – национална свяст

Един народ, ако няма национална идея, ако няма културна програма – не е белязан за историческо присъствие. Българският народ по Божия воля и лични достойнства има своето будителство, което не може да бъде нито отречено, нито оспорено, нито спряно в живота ни!...

Всеки, който може да носи своя кръст, носи едно знание

Всеки, който може да носи своя кръст, носи едно знание

Някои автори, отричайки кръста на Разпятието, не са съзряли сакралната страна, а са се спряли само върху възмездната или наказателната, или поруганието, което се е вършело с кръста. Не са разбрали, че Голготската мистерия не е страдание, а Свобода. Защото мощта на...

Карма и прераждане (афоризми)

Карма и прераждане (афоризми)

Кармата буди, прераждането учи! Кармата е не само действие, а и философия на материята в съпровод на божествеността! Кармата е преди всичко лично възмездие – дори когато е в социална среда и в исторически мащаб. Кармата не е поведение към себе си, а отношение на...

Афоризми за Съдбата

Афоризми за Съдбата

Съдбата е зов на божествеността! Съдбата е присъствие между вечност и преходност! Съдбата не е същност, а е енергия и услуга на еволюцията. Съдбата като господство е минало, като духовна зрялост е бъдеще. Съдбата е съчетание на съществуване, карма и прераждане....

Еволюцията намира изход чрез революцията

Еволюцията намира изход чрез революцията

Има социални, културни и научни революции, има духовни и планетни революции. Но има ли някъде из дълбочините на човешката история сакрални революции? Социалните революции са резултат на натрупано недоволство! Те разместват пластовете, за да родят отговорност. Но тези...

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

Злото като нееволюирало доброе позитивен пулс на развитието! В какъв смисъл няма зло, след като се вижда, че има злини, беди, страдания…? Философските и религиозни учения разглеждат в аспекта на нравственост злото като принцип, непримиримо противопоставящ се на...

Ново списание „Път на Мъдростта“

Ново списание „Път на Мъдростта“

Афоризмът „Знаещият е повече от безгрешния“ ще е мотото на новото списание „Път на Мъдростта“, което ще се издава от Сдружение „Общество Път на Мъдростта“. За разлика от авторското списание „Нур“ на Ваклуш Толев, то ще съдържа материали, свързани с Учението Път на...

Какво иска Бог, какво чака човечеството и какво позволява Съдбата

Какво иска Бог, какво чака човечеството и какво позволява Съдбата

Ето какво сам в себе си човекът трябва да поиска: Дай ми отговорност за това, което Бог иска, Човечеството чака и Съдбата позволява! Не може този, който е в пътя на теогонията, да не знае какво иска неговото Божество. Какво иска Бог от нас? Бог иска Неговите синове в...

Предпазливост – да, страх – не

Предпазливост – да, страх – не

Пази ни от страха... защото страхът е съвсем неоснователен по същина. Той е астрална вибрация на тялото – че то може да се загуби. Човек, ако няма съзнание, че е безсмъртен, винаги ще живее със страха на своята мимолетност. Страхува се онова същество, което се усеща...

Насаме

Насаме

Колко хилядилетия са били необходими да се роди идеята за вътрешния олтар, за тази смела мисъл на Христос, когато казва: Не се показвай, че постиш, а влез – влез навътре, още по-навътре в малката стаичка и там се помоли. Колективното съзнание безспорно е раждало и...

Съдба и карма

Съдба и карма

Съдбата е нещо, което е много по-цялостно от отделния кармичен момент; кармичният момент е само част от битието. Много малко успяват в един живот да изплатят миналата си карма и да не направят нова. Ленивите казват: „Такава ми била съдбата...“ Но какво рече Христос:...

Покана за прожекция на „Пътят на Мъдростта“ в Пловдив

Покана за прожекция на „Пътят на Мъдростта“ в Пловдив

“Раздялата като среща... Смъртта е раздялата като среща с безсмъртието.” Ваклуш Толев Уважаеми приятели и съмишленици на Мъдростта, Сърдечно Ви каним на тържество, в което да извикаме спомена за Пътя и Идеите на Ваклуш Толев. На 30 ноември 2019 г., събота, от 13:30 ч....

Будителството – българският феномен

Будителството – българският феномен

Историята не е просто наниз от събития. Историята е провиденция на Духа – реализиран Дух в събития. Ето защо историята досега не е била “учителка на народите” – народите още не познават духовните енергии и законите, по които те се материализират в събития. Защото не...

Книгата на Живота – съзнанието на Бога у нас

Книгата на Живота – съзнанието на Бога у нас

Всеки олтар вън от нас има стойност в култивирането, но няма стойност в обожествяването ни, макар че е направен с цел да обожествява. Има обаче един неграден още олтар – олтара на Духа! В Културата на Мъдростта олтар е Книгата на Живота – съзнанието на...

Пътят на Мъдростта отново минава през Родопите

Пътят на Мъдростта отново минава през Родопите

В края на юли за 29-та поредна година планината ще приюти последователи на Ваклуш Толев и неговото Учение от цялата страна и от чужбина На 27 юли 2019 г., събота, от 12:00 ч. в музея на Съединението, гр. Пловдив, ще бъде открит ежегодният събор на Общество...

Идеите на Ваклуш Толев представени на международна научна конференция

Идеите на Ваклуш Толев представени на международна научна конференция

На Международната конференция "Физика и теология - вчера и днес", проведена на 22 юни 2019 г. в Пловдивския университет, доц. д-р Кирил Коликов, гл. редактор на книгите на Ваклуш Толев, представи на български и на анлийски език доктрината за йерархия на Духовните...

Детето е бъдещ бог

Детето е бъдещ бог

Да благодарим за всичката щедрост на Небето, че има деца! А то не може да няма – не може да няма деца! Наличието им никога не може да бъде ограничено. Защото деца е имало в изначалното още Сътворение. В книга Битие се започва със сътворение на човек, но...

България е дух и култура

България е дух и култура

Величието на българската култура е нещо, което не може да има измерение. Ние само похвално-празнично отдаваме признание, но дълбоко в себе си не сме потърсили и извели още изцяло своята благодат. Защото волята ни за култура не се състои само в идеята за...