Еволюцията намира изход чрез революцията

Еволюцията намира изход чрез революцията

Има социални, културни и научни революции, има духовни и планетни революции. Но има ли някъде из дълбочините на човешката история сакрални революции? Социалните революции са резултат на натрупано недоволство! Те разместват пластовете, за да родят отговорност. Но тези...

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

Енигма: Няма зло, има нееволюирало добро

Злото като нееволюирало доброе позитивен пулс на развитието! В какъв смисъл няма зло, след като се вижда, че има злини, беди, страдания…? Философските и религиозни учения разглеждат в аспекта на нравственост злото като принцип, непримиримо противопоставящ се на...

Ново списание „Път на Мъдростта“

Ново списание „Път на Мъдростта“

Афоризмът „Знаещият е повече от безгрешния“ ще е мотото на новото списание „Път на Мъдростта“, което ще се издава от Сдружение „Общество Път на Мъдростта“. За разлика от авторското списание „Нур“ на Ваклуш Толев, то ще съдържа материали, свързани с Учението Път на...

Какво иска Бог, какво чака човечеството и какво позволява Съдбата

Какво иска Бог, какво чака човечеството и какво позволява Съдбата

Ето какво сам в себе си човекът трябва да поиска: Дай ми отговорност за това, което Бог иска, Човечеството чака и Съдбата позволява! Не може този, който е в пътя на теогонията, да не знае какво иска неговото Божество. Какво иска Бог от нас? Бог иска Неговите синове в...

Предпазливост – да, страх – не

Предпазливост – да, страх – не

Пази ни от страха... защото страхът е съвсем неоснователен по същина. Той е астрална вибрация на тялото – че то може да се загуби. Човек, ако няма съзнание, че е безсмъртен, винаги ще живее със страха на своята мимолетност. Страхува се онова същество, което се усеща...

Насаме

Насаме

Колко хилядилетия са били необходими да се роди идеята за вътрешния олтар, за тази смела мисъл на Христос, когато казва: Не се показвай, че постиш, а влез – влез навътре, още по-навътре в малката стаичка и там се помоли. Колективното съзнание безспорно е раждало и...

Съдба и карма

Съдба и карма

Съдбата е нещо, което е много по-цялостно от отделния кармичен момент; кармичният момент е само част от битието. Много малко успяват в един живот да изплатят миналата си карма и да не направят нова. Ленивите казват: „Такава ми била съдбата...“ Но какво рече Христос:...

Покана за прожекция на „Пътят на Мъдростта“ в Пловдив

Покана за прожекция на „Пътят на Мъдростта“ в Пловдив

“Раздялата като среща... Смъртта е раздялата като среща с безсмъртието.” Ваклуш Толев Уважаеми приятели и съмишленици на Мъдростта, Сърдечно Ви каним на тържество, в което да извикаме спомена за Пътя и Идеите на Ваклуш Толев. На 30 ноември 2019 г., събота, от 13:30 ч....

Будителството – българският феномен

Будителството – българският феномен

Историята не е просто наниз от събития. Историята е провиденция на Духа – реализиран Дух в събития. Ето защо историята досега не е била “учителка на народите” – народите още не познават духовните енергии и законите, по които те се материализират в събития. Защото не...

Книгата на Живота – съзнанието на Бога у нас

Книгата на Живота – съзнанието на Бога у нас

Всеки олтар вън от нас има стойност в култивирането, но няма стойност в обожествяването ни, макар че е направен с цел да обожествява. Има обаче един неграден още олтар – олтара на Духа! В Културата на Мъдростта олтар е Книгата на Живота – съзнанието на...

Пътят на Мъдростта отново минава през Родопите

Пътят на Мъдростта отново минава през Родопите

В края на юли за 29-та поредна година планината ще приюти последователи на Ваклуш Толев и неговото Учение от цялата страна и от чужбина На 27 юли 2019 г., събота, от 12:00 ч. в музея на Съединението, гр. Пловдив, ще бъде открит ежегодният събор на Общество...

Идеите на Ваклуш Толев представени на международна научна конференция

Идеите на Ваклуш Толев представени на международна научна конференция

На Международната конференция "Физика и теология - вчера и днес", проведена на 22 юни 2019 г. в Пловдивския университет, доц. д-р Кирил Коликов, гл. редактор на книгите на Ваклуш Толев, представи на български и на анлийски език доктрината за йерархия на Духовните...

Детето е бъдещ бог

Детето е бъдещ бог

Да благодарим за всичката щедрост на Небето, че има деца! А то не може да няма – не може да няма деца! Наличието им никога не може да бъде ограничено. Защото деца е имало в изначалното още Сътворение. В книга Битие се започва със сътворение на човек, но...

България е дух и култура

България е дух и култура

Величието на българската култура е нещо, което не може да има измерение. Ние само похвално-празнично отдаваме признание, но дълбоко в себе си не сме потърсили и извели още изцяло своята благодат. Защото волята ни за култура не се състои само в идеята за...

24 май – венчален венец на българската култура

24 май – венчален венец на българската култура

Един от най-достойните празници в световната историческа даденост е Денят на българската просвета – 24 май! Този голям духовен празник е венчалният венец на българската култура. Едва ли има по-светъл ден за народа ни, за националната ни свяст и за...

Мистерията на Възкресението

Мистерията на Възкресението

Възкресението има символа си в Голгота, която е, както съм казвал, кръстът на Христос – двубоят между Дух и Материя, и черепът на Адам, т.е. човечеството (Адам винаги ще бъде символът на човечеството). Адам придружаваше битието на Христос – обещаното...

Търновската конституция и психологията на българина

Търновската конституция и психологията на българина

Първата българска конституция е Търновската – една конституция, която не може да бъде равнявана по национален обсег, историческо виждане и културен статут. Там освен проблема за собствеността – неприкосновена, е налице и едно прозрение, което отразява...

С формулата се съществува, с идеята се живее

С формулата се съществува, с идеята се живее

Тревожното е, че човекът се занимава още с мисъл, която му създава формули, но не ражда идеи. Формулата е средство да се съществува, идеята е да се живее! Човекът улавя света, доколкото възможностите му позволяват. Но колко много други светове...

Pin It on Pinterest