На 5 април 2017 г. се навършват 160 г. от рождението на княз Александър Батенберг, наречен Съединител в идеята на Ваклуш Толев за Ден и Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи.

Александър Батенберг – Съединителят прави нещо, което никой държавник в историята не е правил – пожертва трон и династия за Съединена България. Защото българите получихме освобождение, но не получихме свобода!

Александър Батенберг ни остави един символ – Сливница. Остави и личното си смирение – Мене може да забравите, но Сливница – никога! И поиска тук да бъде гробът му, за да намерят приют неговата тленност и неговият дух на българска земя.

Съединителят дава и бъднината – Боже, пази България! 

Ние, българите, имаме историческо съзнание и памет да пазим великите си личности да не умират. Имаме зари на наградените с достойнство, гори огънят на падналите в жертва за България незнайни воини, където всички със смирение правим коленопреклонение. Но нямаме Храм на безсмъртните българи! И трябва да го изградим – най-напред в сърцата си, които след това винаги намират воля да дадат на ръцете право да зидат…

Из Ден и Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи, списание Нур, бр. 0/2000 г.