Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема „Аурата на Мъдростта“, изнесено на 22 Ноември 2005 г., в библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив.

Pin It on Pinterest

Share This