Видеозапис на слово на Ваклуш Толев на тема „Безсмъртието, т.е. смъртта като сила, съзнание и метафизика“, изнесено на 3 Декември 2002 г.в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.