Съществува един много интересен дуализъм – събудени и будни. Събуденият може да бъде и принудено извикан, но будният трябва да бъде вътре в Себе си. Така че, когато можете да изявите будност, приложете я! А за събуждането си има – било часовник, било необходимостта да се работи.

Будният носи едно качество – отговорност, която е придружена с тайната на служението!

Той не е принуден – той е подготвен. Будността става не с лекарство, а с духовен Път! Затова са много големи разликите между буден и събуден. Събуждането може часовникът да го направи, но будността – само служението, извикано в преданост и в отговорност! Никой не принуждава звездите да светят в небесата.

Направете себе си в дълг – в дълг към човечеството! Минава това, което се нарича взаимност, третираща в повечето случаи въпроса за интересите. Другото е – нямате интерес, а имате преданост – каквато е разликата между събудения и будния.

Из „Среща с Ваклуш Толев в град Варна“, сп. „Нур“, бр. 3/2010