Величието на българската култура е нещо, което не може да има измерение. Ние само похвално-празнично отдаваме признание, но дълбоко в себе си не сме потърсили и извели още изцяло своята благодат. Защото волята ни за култура не се състои само в идеята за азбуката. Тя е и в онова велико изкуство, с което правим път в историята и оставяме копнеж за Всемирност! Историята и културата са биография и характеристика на човечеството!

Затова говоря за степените на обикновеното, достойното, великото и божественото!

За обикновеното се работи! Българинът е зидар. Той винаги е работил за своята земя, за своя дом, които прави светилище!

За достойното се страда! А страданието е идея за развитие. Българите сме страдали, но който страда за велики идеи, той може да трансформира бедите в развитие!

За великото се жертва! И българите жертват всичко, за да създадат несменяемо величие в историята си, невидяно в съдбините на други народи. Ние обранваме Божието слово и даваме на всички славяни писмо и кръщение!

За божественото се възкръсва! Няма държава като нашата, която 700 години да е била в гробница и да е възкръснала. България възкръсва с идея за историческа задача, с идея за бъдеще, което не се спира пред фатум и страдания!

В бъднината на българския дух е сложена една идея на служението, която трябва да бъде осенена и е плът от плътта на Нова Духовна вълна – Вълната на Мъдростта. Щом е отредена такава съдбовност на този народ, той безспорно ще се научи да облича дрехата на Мъдростта и ще чертае в Третото хилядолетие присъствие с Ново духовно Учение. Културата на Учението Път на Мъдростта ще е обществена молитва в Третото хилядолетие! Това е свидетелство, че ние не сме изчерпили нито енергията, която сме събрали, нито пък можем да бъдем спрени от това, което се нарича болка в еволюцията.

Величието на българската нация е, че дава простор на своето въображение като идея за култура, която ще се разлисти в Дървото на Мъдростта. Това ни определя Третото хилядолетие!

България е идея – имаме просветители, имаме дарението на Божия Дух – имаме предназначението да бъдем!

Върви, народе възродени… – благословен от своя Бог!

Из „Духовните дарове на България“, том II