Възнесението осъществява присъствието ни в Бога!

Възнесението е един от най-големите празници в светата Христова църква – празник, който трябва да имаме в душите си; опорен камък, на който можем да сградим своята вяра, че сме синове в Синовност Божия. То като степен на възземане, като страница от бъдещето стои само в християнската религия, в която за първи път беше посочено едно ново царство – Царството Небесно! За него Иисус Христос беше казал, че там ще отиде да подготви жилища на Своите последователи и отвори път на онези, които трябва да бъдат изведени от преизподнята.

С идеята за Възнесението ни се поднася още един свят!

В света на видимостта Иисус Христос изходи път, посочи как се дава жертва, показа победа на Духа над Материята чрез Разпятието. Той направи най-смирената жертва в щедростта Си – нищо не остави за Себе Си, за да бъде щедър в жертвата, която ще донесе спасение. Така Той остави стъпала, с които човечеството трябва да набогатее в поведението си към Бог.

Из „Възнесение Христово“, списание „Нур“, брой 2 от 1995 г.