Видеозапис на слово на Ваклуш Толев за деня на 13-те поименни безсмъртни българи, изнесено на 28 август 1998 г. в Дом на техниката, гр. София