Няма по-голяма радост в живота от това да видите осъществена своята родена като копнеж духовност! Именно затова последователите на Учението Път на Мъдростта са наречени Деца на Деня. Защото в бъдещото царство на човешката бъдност няма да има нощ, няма да има онази плътност, която лишава от светлина.

Но винаги е имало озвездено Небе. И това Небе на Децата на Деня е именно тайната на вътрешното откровение – тайната, че човекът е не само сътворен, той е и съ-Сътворител!

Онова, което можем да кажем, че е нощ, е нашата материя и затова Учението Път на Мъдростта ви дава един връх – одухотворяване на материята. Тази нощ е обслуга, от която планетата ни е имала нужда, тя е материята, която приютява Твореца, за да станем с него съ-Сътворители.

Одухотворяването на материята е свобода от облачността, свобода от онова, което е наречено „нощ“. Материята трябва да я трансформирате, за да изведете своя Кундалини. Тогава Денят се освобождава и затова неговите Деца са в Учението Път на Мъдростта – те не можаха нито в Любовта, нито в Правдата да бъдат Деца на Деня, защото само Мъдростта брани Духа!

Събудената отговорност ви дава право на служение. Направете го! Сложете трапеза на бъдещето! Децата на Деня имате един дълг – тази трапеза е новата мисъл! Нейното изобилие ще нахрани не само който е гладен, а и който е преситен от глупостта на миналото. Освободете се, за да се освободите от минало!

Из „Напътствия 2011 година“, сп. „Нур“, бр. специален/2014

Събор на Мъдростта 2013

Закриване на Събор на Мъдростта, Родопа, Пампорово, 2 август 2013

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

„13 октомври – ден на Децата на Деня“, сп. „Нур“, бр. 1/2009

„Децата на Деня – йерархия и служение“, сп. „Нур“, бр. 3/1999

„Децата на Деня – клада на свободата“, сп. „Нур“, бр. 3/2001

„Децата на Деня – Мирова необходимост“, сп. „Нур“, бр. 4/2002