Запис на словото на Ваклуш Толев „Единство и Единосъщие“, изнесено на 15 декември 2000 г. в Дома на техниката в гр. София.

Студия на същата тема – „Единство и Единосъщие“ – можете да прочетете в списание „Нур“, бр. 1 от 2001 г.