Слово на Ваклуш Толев за живота и творчеството на Пенчо Славейков, наречен от него Прозрението на българския гений. Словото е изнесено на 30 ноември 2000 г., в гр. Варна.