На Международната конференция „Физика и теология – вчера и днес“, проведена на 22 юни 2019 г. в Пловдивския университет, доц. д-р Кирил Коликов, гл. редактор на книгите на Ваклуш Толев, представи на български и на анлийски език доктрината за йерархия на Духовните вълни. Представянето предизвика голям интерес, особено сред чуждeстранните гости, водещи учени – физици, теолози, философи и хуманитаристи – от Швейцария, Германия, Англия, САЩ и Канада. На последвалата дискусия бяха разисквани няколко фундаментални афоризма от учението на Мъдростта. В конференцията взе участие и гл.ас д-р Йордан Епитропов, който презентира еволюционните етапи на знанието и направи сравнителен анализ на научната мисъл – на физиката, математиката, философията, теологията през вековете, и идеите на Мъдростта.