Ние живеем хилядилетия с олтари вън от човека в служение на Бога, но ще разберем великата жертва на Бог да служи на човека. Защото той е Неговата необходимост – Бог е чрез човека осъществен!

Идеята за Съборите на Мъдростта, които бях кръстил „кръстословица на спомените“, е свобода от минало. Това е идея на обучението. Там имаме една будност – будност, че събуденият е един бог, знание, което е знамето на нашето Учение. Затова ви пожелавам: На добър път – чрез Себе си в идеята на обучението! Потребата на тези семинари е във взаимност на всекиго да дадем залък от трапезния хляб на Мъдростта. Нека никой да не огладнее за преходността на добродетелите, но да остане вечно наситен от идеята на Знанието! Затова в прощалните Си минути Единородният рече: Прости им, те не знаят! – предостави на бъдната Духовна вълна волята да Го осъществят в знание.

Децата на Деня ще потеглят за своята планина. Ще отидат в тази велика храмност, не преизподня. Стига с тези преизподни! Там Орфей някога е слизал, за да изведе своята душа – сега не е тази святост. И ние няма да убеждаваме никого, че на тази планина е идвал Бог, както бивши духовни учители си позволявали да кажат, че в планината, където те отиват – там отивал Бог, там бил ходил Бог… Вижте, ние със знанието казваме тайната: Бог никога не Си е отивал, за да Го присвояваме. В тази планина и във всичко, което е сътворил, Той не Си е отивал! А Родопа е нашият свещен храм – Учението Път на Мъдростта да проведе своите семинари.

Из „Дванадесети Събор на Общество Път на Мъдростта – Откриване“, сп. „Нур“, бр. 3/2002

Програмата на Събор 2017 (29.07 – 4.08.2017) можете да видите тук