„Даже кучетата умеят да се карат“
Агни Йога § 367

Какво показва това, че те умеят да се карат – достойно се борят, а не се клеветят. Няма начин едно куче да наклевети друго, но човекът може да го направи. Ето това е в Агни Йога и когато човек го прочете, трябва да си извади точно тази тайна: „Защо кучетата умеят да се карат, а ние не умеем?“ Знаете ли защо? Защото у тях няма порочна мисъл – има необуздан астрал, но няма порочна мисъл. Порочната мисъл е, която може да роди завистта; порочната мисъл е, която може да пошушне на ухото и порочната мисъл е, която може да направи и зауглен удар. Това ще го научите оттук.

Аз искам да не забравяте същността на Агни Йога, т. е. на Огъня, който е бил през всички времена и ще бъде. Той ще бъде клада вечна, на която ще се изгарят едно след едно нашите преклонения. Ще се изгарят! Тази клада я имаме и в себе си. Понякога човек казва: „Някаква пещ има в душата ми“. Да, има – има пещ. Само че трябва да се види кой е сложил горивото, откъде са съчките на съмнението или кое искаме у нас да изгорим. Безпощаден трябва да бъде човек, когато гори своите недостатъци! И не бива никога да се съмнява, за да бъде достатъчно отговорен пред история, пред човечество, пред дом и пред лична съвест.

Из „Агни йога – Слово за Огъня“, списание „Нур“ 3/93

Трафик в София

Фотография: Борислав Златков