Слово на Ваклуш Толев на тема „Кармата и прераждането в Духовните вълни“, изнесено на 20 октомври 1998 г. в гр. Казанлък, Дом на културата „Арсенал“.