Видеозапис на слово на Ваклуш Толев на тема “Кумирите в културата на човечеството”, изнесено на Студенец, х-л Строител, Родопа планина, 6 август 2003 г.

Студия на същата тема можете да прочетете в списание “Нур” — “Кумирите в културата на човечеството”, “Нур”, бр. 4/2003

Pin It on Pinterest

Share This