Видеозапис на слово на Ваклуш Толев на тема „Кумирите в културата на човечеството“, изнесено на Студенец, х-л Строител, Родопа планина, 6 август 2003 г.

Студия на същата тема можете да прочетете в списание „Нур“ – „Кумирите в културата на човечеството“, „Нур“, бр. 4/2003