На 28.04.2018 г., от 17.00 часа, в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ във Велико Търново, ще се проведе дискусия на тема: „Пътят на Кундалини – от Бога до човека и от човека до Бога“. Дискусията е върху лекции и слова на Ваклуш Толев, изнасяни в различни градове на страната.

В дискусията ще вземат участие представители на Школа Път на Мъдростта. Организатор на събитието е сдружение „Общество Път на Мъдростта”.