Слово на Ваклуш Толев за Васил Левски, изнесено на 19 февруари 1999 г. в Дома на техниката, гр. София