Най-красивите светове, които човечеството е могло да остави, са благодарение на едно велико вдъхновение, благодарение на едно вътрешно откровение от един Лъч – Лъча на Изкуството, който за мен е и Лъч на Предсказанието, т.е. на ясновидството.

Изкуството поглъща в себе си почти всичко. Представете си тогава каква обширност и какво вътрешно усещане носи Лъчът на Предсказанието, за да можем да осъществяваме изкуството, потребността от което не може да бъде изчислявана, както душевността не може да бъде измервана! И най-същественото в изкуството е образът на човека, защото Творецът го е ваял по Свой образ от планетната плът и е вложил изкуството в душата му, която Го изразява! Човекът усвоява Сътворителя – в демонстрираната творчественост – Сам Себе Си Бог не усвоява!

Изкуството е едно овладяно пространство! То е статичен израз на уловена динамика!

С Лъча на Предсказанието се отбелязва цивилизацията и културното присъствие на историческия човек!

Този Лъч е един от най-ширните, един от най-просторните. Той не може да бъде предмет на лабораторен анализ, когато се касае за дарение, за освобождаване на божествеността – защото без благоволението на Божия Дух не може да се прави изкуство. И първичното изкуство е стимулирано от божествеността като вътрешна пробуда на все повече на все повече обгръщащия се от материята Дух.

Лъчът на Предсказанието обхваща цялата ни същност: от ръката – делотворството, до сърцето – интуицията! Лъчът на Предсказанието е и търпение, и воля за осъществяване, както е Лъчът на Жизнелюбието.

Изкуството има свое осъществяване – волята; има своя идеология – религията; има свое осмисляне – философията; има свое утвърждаване – науката!

На изкуството, за да роди едно голямо въображение, му е нужна още и преданост, и деятелност. Необходима му е и идейност, която ще му сътрудничи, защото иначе ще се получи само преповтаряне. Идейността като вътрешно въображение ражда промените.

Не само изкуството взема от Лъчите, а и във всеки Лъч може да се сложи изкуство. Тайната на изкуството е да намерим Бога в човека. И когато не е бил търсен в отделния човек, създадени са богове. Хората на изкуството са правили богове: има ги изобразени, има ги в скулптури, има ги отляти. А когато изграждаме вън от себе си бог, ние по неволя извеждаме своята божественост. Лъчът на Предсказанието разкрива боговете у нас! Изкуството наистина разкрива боговете в човека и прави история. То одухотворява историческия момент, то осъществява човека на Физическото поле. Но, разбира се, битието не се обуславя от нагледността, а от поточността на духовните ценности!

Изкуство без хармония не може. Но то е и борба да се надмогне обикновеното, за да се изведем в съвършеното. Изкуството е дар божествен, но не всякога е богознание!

Изкуство, което променя света, е творческо вдъховение; изкуство, което служи за живот, е вътрешно откровение!

Из „Седемте Лъча на еволюцията“