Слово на Ваклуш Толев на тема “Мъдростта – идея за ново будителство”, изнесено на 30 октомври 2005 г. в Етнографски музей, гр. Пловдив

Pin It on Pinterest

Share This