Слово на Ваклуш Толев на тема “Националната доблест в идеята за будителството”, изнесено на 1 ноември 2000 г. в Музея на Съединението в гр. Пловдив.