Когато се открие тайната как многотонни (някои дори над 60 тона) каменни блокове са издигани при строежа на пирамидите, ще се види, че безтегловността може да бъде управлявана от човека с подобни звуци. Тези явления се считат за мит, за илюзия, но са една реалност! Бъдещето ще ги потвърди, а настоящето дава достатъчно доказателства как може да се ритмизира материята; как вибрациите – излъчената музика, мисловната вълна, могат да освободят физическото тяло от земното притегляне. Това е възможността човек да се надмогва, да се обезземява! И тя е у нас, защото носим вложени криле – крилете на Божието дихание, които могат със своя мах да преодолеят гравитацията. Ето защо в Откровението на Йоан след човека е сложена йерархията на орела.