Списание Нур е скрижала на Небесата!

Има една благодат, която е Мирова, има и друга благодат, която е вашата лична Книга на Живота – когато знаете да я четете! Услугата е една звезда да направи Небето светло и едно списание, наречено Нур – Светлина, да направи Пътя ви несгрешим под лъчите на тази Светлина. Благодатта на Небето е толкова голяма, защото потребата на Децата на Деня е нов Път, който е една бъдна отговорност. Нур е чаканият младенец на благовестието!

Благодаря на жертва, която е вашето изворно благодатно време – че сте родени тогава, когато не само Небето е озвездено, но и душевностите на пътниците – Деца на Деня, имат своя определен връх – събожници! В списание Нур двубоят между Диханието и еволюцията определя отношението събожници!

Нур не преповтаря само посвещенията на излизане от ковчега на Изида, които Египет остави, а дава една нова знайност, че Мъдростта е Пътят на бъдещето и че идеята за Възкресението трябва да се освободи от това, което само добродетелите извеждат. Нурпредоставя Знанието срещу Добродетелта! Знанието като вътрешно откровение и Самокръщението в собствената ни гробница ще позволят на човечеството свободна мисъл и овладяна материя. Нур дава възкресението, че човекът е един бог в развитие!Човекът може и да куца, но когато има една достойна предназначеност и знание за посвещение, той ходи Път. Затова Учението кръстих Път на Мъдростта!

Мъдростта е осъществена Любов, реализирана Светлина! Затова Нур винаги е имало – като лист на Логоса. Нур първом съществува като скрижала на това, което наричам Небеса, а след това като чтимо списание. Ето защо Нур е безпощадно заради Истината и отговорно пред Свободата!

Тайната на Нур е Небето!

Списание Нур трябва да обслужи голямата теза – доктрината на Мъдростта в йерархията на доктрините на Духовните вълни. Нур е кръщелното свидетелство на Пътя на Мъдростта в Третото хилядолетие! То е не само път, не само и олтар, то е битие – евхаристийният съд на Новата доктрина!

Това дава списание Нур – битие на Мъдростта, Мъдрост, донесена чрез душата на един Пратеник. Списание Нур е азбуката на Учението на Духовната вълна на Мъдростта! То е съвместимост между знание и откровение!

Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие!

Ето защо, когато правя характеристики, казвам, че това списание е предназначеният автограф на Учението Път на Мъдростта в първата страница на Третото хилядолетие! Същността на Нур е битие на Духовната вълна на Мъдростта. Неговите страници по-скоро стават скрижали, отколкото страници на книга. Скрижали в смисъл, че в тях са вгърнати енергиите на Мъдростта, с нейните нравствени достояния и идейни концепции, с нейното право на усвояване на едно ново Учение.

Не можем да кажем, че списанието е насочено към определено общество. Но то безспорно се роди като потреба на Обществото Път на Мъдростта. Тогава, когато едно общество иска да има трапеза на Мъдростта, безспорно ще трябва да се обърне към списание Нур; тогава, когато отделният пилигрим, който е тръгнал да търси посветеност, го срещне в своя път или в лицето на един от тези, които наричам Деца на Деня, той също така спокойно и свободно може да седне на тази трапеза. На нея Нур сложи една нова метафизика, една доктрина на културите в идеята на Духовните вълни, сложи една нова нравствена повеля – няма зло, има нееволюирало добро; една особена изповед – че Божията човечност трябва да бъде изведена и да се срещне със събудената Човешка божественост… Това е голямата трапеза на Учението Път на Мъдростта, а списанието стана негова настолност.

Нур е букварът на бъдещето

Из списание „Нур“, юбилеен брой 2013

Прочети повече за списание „Нур“