Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема „Откровението като съзнание“, изнесено на 3 декември 2004 г. в гр. Ловеч.