Темата „Водителският триъгълник: Политика, Религия, Държава“ е една своего рода провокация. Не защото реалността е покрусяваща, не защото миналата история, удовлетворена във фактологии, е един гробар на човешката будност. Просто тази теза е огледална необходимост, която Децата на Деня трябва да сложат пред своя вътрешен олтар, за да могат личното си служение да преценят в размерите на своето предназначение.

Словото на Ваклуш Толев на тема „Политика, Религия, Държава“ е изнесено на 14 ноември 2008 г. в Съюза на архитектите, гр. София.

Тук можете да прочетете публикуваната в списание „Нур“, бр. 2 от 2009 г., студия по темата:
ВОДИТЕЛСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК – ПОЛИТИКА, РЕЛИГИЯ, ДЪРЖАВА