Аудиозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема „Постът – страдална четиридесятница“, изнесено на 14 март 1992 г. в гр. София.