• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Gmail
  • Print Friendly

Аудиозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема “Постът – страдална четиридесятница”, изнесено на 14 март 1992 г. в гр. София.

Pin It on Pinterest

Share This