Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема „Пътят на благословените“, изнесено на 6 Август 2009 г. по време на Събора на Мъдростта 2009 в Родопа планина, местността Студенец.