Знаете фразата „Пролетарии от всички страни, съединявайте се!“. Защо пролетарии, а не – мъдреци, философи, гении от всички страни, съединявайте се! Защото роб когато ви даде свобода, той ще ви сложи границата на робското мислене за свобода! Затова и всички тези посредственици, които са се облекли в дрехата на Учители – роби на най-обикновеното и долнопробно мислене в областта на божествеността, ще ви дават такава свобода, робска свобода! Манталитетът на роба, културата на пролетариата… Никой не каза „Гении, обединявайте се!“, а „Пролетарии…“ и за какво? За една свобода, която беше още по-робска! Може да е била потреба за тоягата, която възпитава, но не и за еволюцията, която трябва да налага възпитание.

В този смисъл говоря за тази недостойна теза за свобода – не може роб да ви даде свобода. Защото Свободата е последната Духовна вълна и тя не може да бъде ограничена! Ако другите Духовни вълни сме ги сложили в таблиците на религии, Свободата не можем да я сложим в ограничена доктрина. Следователно, сама по себе си, като вътрешна потреба, тази голяма идея ви прави необвързани и не трябва да има никакво съмнение, че онова, което е Истина, ще бъде по-властно от довчерашните религии. Разбира се, че ще бъде, защото религията е формула, чрез която се търси възпитание – нравствените таблици да отработят у човека съзнание и материята да понесе голямата провиденция, голямото прозрение!

Из „Боговластие, Себевластие, Безвластие“, Нур 2/2003