Мили приятели! Онова, Което ви прати в живот, имаше нужда да се види осъществено! Осъществете предназначението си – бъдете Деца на Деня, чийто празник – 13 октомври, трябва достойно да отстоите, и чието служение с отговорност да изпълните!

С празника на Децата на Деня отваряме дверите на новата учебна година!

Има нещо твърде странно в една голяма идея – Гай Юлий Цезар беше победил много народи и много земи, но не беше покорил Рим. Затова, когато се изпречи пред Рубикон – малкия поток, той изрече една много смела мисъл: „Alea iacta est!“, т.е. „Жребият е хвърлен!“

Жребият е хвърлен за Децата на Деня! Безспорно този жребий са Духовните вълни, които идват. Пред човечеството дойде с Духовната вълна на Мъдростта един Рубикон, който трябва сега да се мине, трябва да се надскочи, за да може да създадете империята на мисленето в идея за победа!

Победа над човека във вас (т.е. Рим), за да дадете път на Бога. Защото Адам е ум като същност в еволюцията, но Адам е Дух в Пътя на победата, в Пътя човека бог в развитие.

Разбира се, че революцията, когато е духовна, не е зрима – тя е тревога; а еволюцията, която е зрима и е дело на ума – тя е тревожна! Правете духовни революции, не се возете само на лодката на еволюцията, която е водена от веслата на ума – духовна революция прави посветеният! Тогава онази власт, която те прави мощен, е вътрешната екстаза. Там трябва да се вживеете, там трябва да познаете, там, в тази екстаза, трябва да победите!

Направете духовната революция! А тя става със съзерцание, не става с диоптрите…

Децата на Деня имат вече своя Олтар – Книгата на Живота! Няма по-свещено место от това велико съзерцание, от тази екстаза пред и в Олтара на Книгата на Живота. Там вие можете да вземете енергията, та през година да направите своя изходен път на Голготското ви посвещение.

На добър Път, Деца на Деня!

Из „Откриване на учебната 2004/2005 година“, Нур 4/2004