Видеозапис на слово на Ваклуш Толев на тема „Себесъдбата – духовният корпус на свобода от човека“, изнесено в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, на 23 октомври 2001 г.