Словото на Ваклуш Толев „Събожникът – същност на Учението на Мъдростта“ е изнесено на 15 юни 2001 г. в Дома на техниката в гр. София

На 31 юли Общество Път на Мъдростта чества Денят на Събожника