Въпрос: На 31 юли за пръв път празнуваме Ден на събожника. Каква е стратегията на този празник?

Отговор: Събожничество е свобода от планетно поданство. Събожникът не е душевна валентност, а духовно единосъщие, аналогична същност на Син Божий.

Смисълът на празника е свобода от Себе си – като плът, мисъл и душа, заради духовното единство на човека бог в развитие – Син Човешки и Син Божий!

Из списание “Нур”, бр. 2/2009 г.

Афоризми

  • Събожникът е същност от Същността!
  • Събожникът е единство – съ-плът и съ-Дихание, родени из благодатта на Сътворителя.
  • Събожник е първият свидетел на пра-Божествеността ни.
  • Всеки човек е същност от Бога – затова е не събожественик, а събожник.
  • Признанието на събожника е признание на Първородителя.
  • Събожникът е вътрешният лик на Бога.
  • Събожникът е Бог, Когото търсим в себе си, изведен в лицето на другия!
  • Събожник е себесъзнание, че изграждаш Бога в себе си и че Той в даден момент ще се Себеиска!
  • Събожникът е защита на Човешката божественост чрез Божията човечност.
  • Събожничеството е сътрудничество не като качество, а като същност.
  • Събожничеството не е морална идея, а култура – моралът еволюира, събожникът се осъществява.
  • Валентността събожник вгръща човечеството в единство.
  • Събожник не е символ, а духовна отговорност – събожничеството е прицел на общност и Път.
  • Събожникът е духовният и социалният стълб в храма на Мъдростта!
  • Събожникът е сакрална революция!
  • Събожникът е изведена Богоподобност – освободената свещеност.
  • Събожникът има само един дълг: Служение без Себе си.
  • Събожникът е бъдната Мирова присъственост човекът бог в развитие.
  • Събожникът е търсената вродена потреба за Единосъщие.
  • Връхната дреха на Сътворителя е събожникът.
  • Събожникът е себе-Творец и съ-Сътворител!

Из списание “Нур”, бр. 1/2009 г.

Pin It on Pinterest

Share This