Въпрос: На 31 юли за пръв път празнуваме Ден на събожника. Каква е стратегията на този празник?

Отговор: Събожничество е свобода от планетно поданство. Събожникът не е душевна валентност, а духовно единосъщие, аналогична същност на Син Божий.

Смисълът на празника е свобода от Себе си – като плът, мисъл и душа, заради духовното единство на човека бог в развитие – Син Човешки и Син Божий!

Из списание „Нур“, бр. 2/2009 г.

Афоризми

 • Събожникът е същност от Същността!
 • Събожникът е единство – съ-плът и съ-Дихание, родени из благодатта на Сътворителя.
 • Събожник е първият свидетел на пра-Божествеността ни.
 • Всеки човек е същност от Бога – затова е не събожественик, а събожник.
 • Признанието на събожника е признание на Първородителя.
 • Събожникът е вътрешният лик на Бога.
 • Събожникът е Бог, Когото търсим в себе си, изведен в лицето на другия!
 • Събожник е себесъзнание, че изграждаш Бога в себе си и че Той в даден момент ще се Себеиска!
 • Събожникът е защита на Човешката божественост чрез Божията човечност.
 • Събожничеството е сътрудничество не като качество, а като същност.
 • Събожничеството не е морална идея, а култура – моралът еволюира, събожникът се осъществява.
 • Валентността събожник вгръща човечеството в единство.
 • Събожник не е символ, а духовна отговорност – събожничеството е прицел на общност и Път.
 • Събожникът е духовният и социалният стълб в храма на Мъдростта!
 • Събожникът е сакрална революция!
 • Събожникът е изведена Богоподобност – освободената свещеност.
 • Събожникът има само един дълг: Служение без Себе си.
 • Събожникът е бъдната Мирова присъственост човекът бог в развитие.
 • Събожникът е търсената вродена потреба за Единосъщие.
 • Връхната дреха на Сътворителя е събожникът.
 • Събожникът е себе-Творец и съ-Сътворител!

Из списание „Нур“, бр. 1/2009 г.