Аудиозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема “Съвършенство и божественост”, изнесено на 10 декември 1999 г. в София.