Аудиозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема „Съвършенство и божественост“, изнесено на 10 декември 1999 г. в София.

Pin It on Pinterest

Share This