Хората не съзряха разлика между историческо и национално събитие. Освободената, но разделена България е национален проблем. Идеята за съединена България не е историческа – тя е будност на един народ, който без Съединението можеше да остане и досега разделен. Следователно ние празнуваме най-големия празник, ако трябва да говорим за национално битие. С историческата си даденост – вече съединена България, можем да правим национален празник…

Съединението, като предшествие на идеята за обединена България, е една историческа необходимост, която княз Александър Батенберг осъществява. Това вече дава друг характер на нацията ни за исторически път. Съединена България има битие, освободена само България щеше да има вегетиране. Следователно събитието е неизмеримо, ако трябва да го представим като преценка за историческия ни път. Както сега имате идеята за Обединена Европа. Как щяхме да влезем с несъединена България?! Затова този празник има двойна стойност. Това е голямата далновидност на княз Батенберг – прозрението да направи съединена България, дори със загубата на трон. Следователно предшествието, наречено Съединение, е не само жива необходимост, то е и историческа формула.

Из списание „Нур“, бр. 2/2012