Независимо дали официалната психология може да го обоснове, за добиване на тайни знания има още един начин – сънят. Сънят е велико изобретение, ползвано от еволюцията. Той е реалност от енергии, необходими за възвръщане на нашата жизненост, които много малко получаваме във физическото поле.

Нашата биологична система има своята изява благодарение на астрална енергия, каквато чрез веществена храна се освобождава крайно недостатъчно. Затова е необходимостта от прекъсване на присъствието ни тук, за да отидем в астралното поле, където в изобилие я има. И тогава чрез съня я вземаме оттам, с такава лекота, както тук дишаме въздух.

Но съня можем да употребим и за получаване на знания. (Голяма част от гениалните хора в сън са решавали значими задачи.) Понеже будността в отвъдността не винаги ни свързва с будността ни тук (защото човекът не е още толкова съвършен, та когато пожелае да се откъсне от земното си тяло), служим си със съня като средство за познание. Разбира се, трябва много добре да го владеем, за да го ползваме. Така човешката будност може да се храни от Божията сила като сътворение в различните полета, в които постепенно се изкачваме. Имаме възможност да вземаме и мисловна енергия, която в своя по-нисш стадий храни мотивациите на физическия мозък, защото мозъкът не ражда мислите, той служи само да ги изрази. И колкото по-съвършен е този приемник, толкова и по-висши мисли може да приема. Така човек постепенно стига и до мистично въззрение.

Из „Езотерични школи и мистични учения“, част 1