Аудиозапис на слово на Ваклуш Толев на тема „Същност и йерархия на съзнанието“, изнесено в гр. Варна на 1 април 1995 г.