Интервю на Ваклуш Толев за идеята му за Ден и Дом-светилище на тринадесет поименни безсмъртни българи, БНТ, „Вижте кой“, 26 юли 2003 г.