Слово на Ваклуш Толев, изнесено на 6 септември 2010 г. в Мавзолея на княз Александър Батенберг, гр. София