Слово на Ваклуш Толев на тема „Човекът – бъдещ Бог и бъдеща вселена“, изнесено на 16 ноември 1997 г. в гр. Варна.

Тук можете да прочетете публикация на същата тема, „Човекът – бъдещ Бог и бъдеща вселена“, в списание „Нур“, бр. 2/1998 г.