Слово на Ваклуш Толев на тема “Човекът – бъдещ Бог и бъдеща вселена”, изнесено на 16 ноември 1997 г. в гр. Варна.

Тук можете да прочетете публикация на същата тема, “Човекът – бъдещ Бог и бъдеща вселена”, в списание “Нур”, бр. 2/1998 г.

Pin It on Pinterest

Share This