Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема „Школата – бдение за знание“, изнесено на 4 Август 2003 г. в Родопа планина, Студенец.

Pin It on Pinterest

Share This