Насаме

Колко хилядилетия са били необходими да се роди идеята за вътрешния олтар, за тази смела мисъл на Христос, когато казва: Не се показвай, че постиш, а влез – влез навътре, още по-навътре в малката стаичка и там се помоли. Колективното съзнание безспорно е раждало и...

Щастие търси онзи, който не разбира от щастие

Оня, който е тръгнал да търси щастие, не разбира от щастие! Много глупаво е да измерите едно постижение като щастие. Щастие има тогава, когато не търсите щастие! Защото определението на вашата мисловност, на вашата духовност за дадена съставка, че е щастие, е толкоз...

Воля и духовна будност

Въпрос: Какво е мястото на волята при упражняването на йога и религиите? Отговор: Ако говорим за чисто психологическия елемент воля, място­то на волята не е от най-необходимите. Колкото и човек да прави упражнения с волята си, няма да надвие порока. Убедеността като...

Самомнение и подозрителност

Ужасна болест са самомнението и подозрителността. Първото поражда тъпотата и невежеството, от второто произтичат лъжата и предателството. Агни Йога, §132 „Първото поражда тъпотата и невежеството.“ Човек може да има много дипломи и няколко академични звания и точно...

Караница и клевета

„Даже кучетата умеят да се карат“ Агни Йога § 367 Какво показва това, че те умеят да се карат – достойно се борят, а не се клеветят. Няма начин едно куче да наклевети друго, но човекът може да го направи. Ето това е в Агни Йога и когато човек го прочете, трябва да си...

Pin It on Pinterest