Ваклуш Толев иска защита на правата на душата (видео)

Тази година на 10 декември се навършват 70 години от Приемането на Всеобща декларация за правата на човека и 20 години от предложението на Ваклуш Толев в Хартата за правата на човека да бъде включена клауза за правата на душата – тя да не бъде анатемосвана от която и да е религия и гражданският закон да се освободи от думата „враг“.

Школата – бдение за знание (видео)

Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема “Школата – бдение за знание”, изнесено на 4 Август 2003 г. в Родопа планина, Студенец.