Аурата на Мъдростта

Видеозапис на Слово на Ваклуш Толев на тема „Аурата на Мъдростта“, изнесено на 22 Ноември 2005 г., в библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив.

Новогодишен благослов

Видеозапис на новогодишен благослов на Ваклуш Толев, 31 декември 1999 г., гр. Пловдив

Ваклуш Толев иска защита на правата на душата (видео)

Тази година на 10 декември се навършват 70 години от Приемането на Всеобща декларация за правата на човека и 20 години от предложението на Ваклуш Толев в Хартата за правата на човека да бъде включена клауза за правата на душата – тя да не бъде анатемосвана от която и да е религия и гражданският закон да се освободи от думата „враг“.