Слово на Ваклуш Толев, изнесено на 12 март 1999 г., в Дом на техниката, гр. София.