„Ходихме по планините… Има една снимка на върха на една скала – вдигнал си ръцете. И тогава като че ли Небето и Земята се сляха – една много голяма искра като че ли…“ – „Искра от Небето“, посветен на 94 годишнината от Рождението на Ваклуш Толев.