Издания

История на религиите, том I

Езотерични школи и мистични учения, част 1

Eзотерични школи и мистични учения, част 2

Седемте Лъча на еволюцията

Духовните дарове на България, том I

Духовните дарове на България, том II

Беззаветен Завет, алманах

Списание “Нур”

Ден и Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи

Разпилени бисери

Събори на Мъдростта (сборник)

Събори на Мъдростта

Списание "Път на Мъдростта"