Алманах с Посланията на Планетния Логос

Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото Бях – Възкресението!
– Ваклуш Толев

Изданието е изчерпано, новото допълнено издание е със заглавие „Беззаветен Завет„.

Анотация

Алманах на Посланията е култура на богознанието в ритъма на осъществяване, че човек е един бог в развитие; дар на Планетния Логос!

Посланието не е проблем на време, а на времена; Посланията не са епистоларната книжнина, която вестителства едно Учение. Светът се отживя, а някъде може би още се живее в тотемни божества. Космичната воля се физиогномира в стихийни богове с оракулски и сибилски институти, въпреки че на храмовата стена пишеше: „Познай себе си и ще познаеш боговете!“

Тези култури учеха човека на добро, а възпитаваха го с жестокост. Оскърбиха го в потребата му за знание и му внушиха страх и грях. Обвързаха го с предопределение или с расова и кастова емблема. Историята изведе пророческата институция, т.е. Доктрината на Правдата – добро и зло. Боговете губеха своята божественост, а човечеството се хранеше с мана небесна, както каза Христос. Затуй е гладно и устремено към сензации и чудеса, които са смехът и иронията на бъдещето. Не чудодействайте, а свещенодействайте! Бог клонира Ева от Адама – евристиката на Третото хилядолетие?!

В необятното съзнание на човека се разхождат сенки от адеса; плачещи в геените огнени (и възкресени от Христос) предци на Юдея. По пътя ще срещнете шудри в безцелни прераждания, ще видите тлението на мантруващи монаси… и ще се питате:

Коя е тревогата на света? Вярно ли е, че религиите най-бавно стареят и най-дълго стоят стари?

Културата на Посланията е идея на Потребата – прозрение и предназначение! Ако в Третото хилядолетие след Христос светът остане без нова Духовна вълна, без нова Доктрина, то човечеството ще влезе в капсулация за йерархията на Себеосъществяващия се Бог. Цивилизацията ще го обслужи в модерната безсмислена теза: „Да създадем райско човечество!“ Уви, не божествено…

Бог не е само услуга на религиите, Той е Безпричинна Причина – дава светоусета на Сътворителя и воля на Сътвореното. Да се върне съзнанието, че човек е еволиращ бог! Още Хермес каза: „…човеците са смъртни богове!“, а Христос рече: „Аз съм Възкресението и Животът; Аз и Отец сме едно!“.

В настоящия Алманах Вие, Читателю, ще намерите йерархията на зримия теогон: от сакралните огнища на древността през училищата на служението до отворената Книга на Живота – съзнанието на Бога. Това е Учението Път на Мъдростта – Доктрината на Третото хилядолетие и Дом на Мъдростта.

Тайната не е потреба! Тайната е посветеност, а потребата – обучение! Затова Посланието за 2000-та година казва на Децата на Деня: „Дайте на света името на богобъдното изповедание!“ А за 2001 година: „Освободете съдбата си от Пътя на вашата еволюция!“

Намерете Посланието за Вас и направете своето Служение!