Беззаветен Завет (алманах)

Посланията са една верова, морална и месианска стратегия!
– Ваклуш Толев

Книгата съдържа всички Послания на Планетния Логос, давани от 1977 до 2006 година – в продължение на 30 години, на 21-ви срещу 22-ри декември, когато започва Нова астрономическа година.

„Посланията са дарение на Всемирността – не обикновена реч, а Слово, йерархирано според Духовната вълна и поносимостта. Те са благослов и път за поведение и живот“, казва Ваклуш Толев.

Всички Послания са с различни предназначения и всяко от тях има своята дълбока тайна. Те дават правото на пробуда в личния живот и в молитвеното служение на всеки дом, на всяко общество. Те са ценност, която може да бъде усвоена и прилагана от всеки със събудена отговорност в еволюцията.

Посланията са воля на Небето за духовен живот!

Анотация

Беззаветният Завет „Посланията на Планетния Логос“ е култура на Богознанието в ритъма на осъществяването на човека като бог в развитие. Посланията са дар на Планетния Логос – Битие за Път и Път за Битие! Те не са епистоларна книжнина, а Слово, йерархирано според Духовната вълна и поносимостта.

Светът се изгражда с излива на Духовните вълни – глед и двигател на еволюцията. Духовните вълни създават възможност за развитие на онова, което носи частица от Логоса. Те са степени в усвояването на Бога!

В Духовната вълна на Правдата Моисей и пророците дават Стария Завет, като натрапчиво внушават на човека грях, жестокост и страх от Бог!

В Духовната вълна на Любовта Христос и апостолите дават Новия Завет, като искат от човека прощение и милосърдие и го събуждат за жертва!

В Духовната вълна на Мъдростта, с Посланията на Планетния Логос, се оставя Беззаветния Завет, който утвърждава човека като събожник и е приложността на прозрението за Богоживот!

Посланията на Планетния Логос са дарение на Всемирността като благослов и път за поведение и живот. Енергията, която Той дава с оглед на една Нова Духовна вълна като Всемирно битие, се случва през хилядолетия! И в продължение на 30 години на 21-ви срещу 22-ри декември, когато започва Нова астрономическа година, се ниспослираше Послание на Планетния Логос.

Всички Послания са с различни предназначения и всяко от тях има своята дълбока тайна. Тяхната градация – от първото до последното, е част от възможността да се понесат идеи, за които светът започва да има пригодност. Посланията дават правото на пробуда в личния живот и в молитвеното служение на всеки дом, на всяко общество. Те са ценност, която може да бъде усвоена и прилагана от всеки със събудена отговорност в еволюцията.

Посланията на Планетния Логос хранят едно ново Учение – Учението Път на Мъдростта. В Третото хилядолетие човечеството трябва да живее с новата Духовна вълна на Мъдростта и с нейната Доктрина – Учението Път на Мъдростта. Без нова Духовна вълна и нова Доктрина човечеството ще остане в капсулация за йерархията на Себеосъществяващия се Бог!

Мъдростта сменя вече тезата на Добродетелта с тезата на Знанието – Посланията са мостът, който дели правилата на Добродетелта от светлината на Знанието! И никога не е късно едно Послание да стане трапезен хляб, защото то е част от Космичната мъдрост за еволюцията на човека като божественост. Всяко едно върши своето за изграждането на човека и поемането на висшата енергия, с която той трябва да се осъществи. Но в Посланията е спазена една йерархия, която не е предопределение от воля на Небето, а е личен път. Според личната си йерархия и служение всеки получава толкова, колкото може да понесе. С Посланията Мъдростта влиза в душевността на изповедниците и в душата на нацията ни, чиято историческа бъднина е белязана и благодатно дарена!

Човекът не е даденост, а достижимост! Той носи възможности повече от еволюцията. Единственото нещо, от което трябва сега да се освободи в своята пътнина, е да смени себе си със събожника. Предназначението на човека е да бъде събожник – това е повелената тайна на Твореца! Учението Път на Мъдростта нарича човека не само син на Бога – синът Божий е наследие, събожникът е единство!

Изходили сме пътя на онова, което е наричано враг, неприятел, неудобен… а сега е един събожник. Така човекът прави прощение с нехармоничната си взаимност към божествеността. Бъдещето е да осъзнаем себе си като божественост в признание на другия –взаимност между събожници. Това е, което Посланията ни дават: голямото тайнство как се ражда, как се изгражда и как се утвърждава събожникът – една нова сила, която прави култура на бъднината.

Посланията на Планетния Логос са стъпала към Всемирния храм! Както и да бъдат интерпретирани, те имат един символен образ – стълбата, която свързва земя и Небе. Това е Пътят на Кундалини – Диханието на Бога у нас. Те са Пътят на будната отговорност, която отработва несмутената жертва, въпреки биологичните неизбежности, кармичните зависимости и повелите на инкарнацията.

Посланията са зов за завръщане на човека в Бога! След Откровенията на Хермес и Христос, Посланията са третото Откровение в духовната култура на човечеството!

Посланията са житейски олтари, идеи за нов живот и Път за осъществяване!