Духовните дарове на България, том I

„Духовните дарове на България”
е аурна същност срещу социална страст!

– Ваклуш Толев

Първият том на книгата „Духовните дарове на България“ – „Религиите в българските земи“, е един проницателен анализ за културно-историческата роля и духовния принос на религиите, гостували в нашите земи – от тракийския орфизъм и славянската митология, през тангризма и Покръстването, до богомилството и исихазма.

Изненадващ и любопитен е погледът на автора върху причините за националните ни робства, както и тезата, че „България е школа за духовно възмъжаване!“

Анотация

Всяко социално дело е човешко и учител му е Ананкето… Докажете го. Или приемете, че човекът е бог в развитие! Нали Христос рече: Аз и Отец едно сме!

Юдаизмът ни слага хомота на първородния грях и бедата е, че знанието е под опекунството му. Но еволюцията на човека не може да спре!

Бог не е обиден от човека, освен от неговата йерархия, защото всяко развитие е богочовечност – свидетелства настоящият труд. Този спектрален поглед се ражда от откровението!

България е в съчетана конфликтна необходимост: тракийски и славянски митове, тангризъм и покръстване, богомилство и исихазъм и пр. феномени, които ние нарекохме духовни дарове, защото Бог е реалност, а не наименование!

Израз на една посветена йерархия – държавни водители и творчески образи, родили будност, пророчества, служения, жертви и кармични дадености, са интерпретирани послания, че Бог е реалност.

Тази книга е брак между Кундалини и материя, между Дух и плът!

„Духовните дарове на България” е аурна същност срещу социална страст!

Съдържание

  • Въведение
  • Тракийска митология
  • Славянска митология
  • Тангризъм
  • Покръстване
  • Златен век на българската книжнина
  • Богомилство
  • Исихазъм
  • Причини за робствата на България